Na torcida 02/04/2017
Moisés Lucarelli – Ponte Preta x Santos

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta 1 x 0 Santos, jogo de ida das quartas de final do Paulistão.

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

ponte x santos 12

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

ponte x santos 46

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)

Ponte Preta x Santos (Fábio Soares/Futebol de Campo)